Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 279 015 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

LOS: Ostatnie pożegnanie księdza Prałata Henryka Jankowskiego

wtorek, 20 lipca 2010 6:43


   17 lipca b.r. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Prałata Henryka Jankowskiego, zasłużonego dla Polski patrioty, kapelana „Solidarności", człowieka o wielkim sercu dla ludzi potrzebujących pomocy.

   Ceremonia żałobna zgromadziła ok. dwóch tysięcy osób i rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą św. koncelebrowaną przez metropolitę gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, a zakończyła się ok. godz. 14.00 złożeniem trumny z ciałem księdza Prałata w sarkofagu, w kaplicy ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności wraz z pocztem sztandarowym, a w imieniu naszego Ruchu ostatni hołd zmarłemu księdzu Prałatowi Henrykowi Jankowskiemu złożył Przewodniczący L.O.S. Wojciech Podjacki.

Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem

piątek, 16 lipca 2010 7:04


   15 lipca b.r. w 600 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, odbyły się na polach grunwaldzkich oficjalne uroczystości pa- ństwowe, na których nie zabrakło delegacji działaczy Ligi Obrony Suwerenności z Przewodniczącym L.O.S. Wojciechem Podjackim na czele. 

   Spotkanie, które zgromadziło ok. 6 tys. osób rozpoczęło się o godz. 14.00 Apelem Prezydenckim z udziałem głów państw: Polski, Litwy i Mołdowy oraz Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Po zakończeniu oficjalnych przemówień, obejrzeniu przemarszu wojskowych kompanii reprezenta- cyjnych z Polski i Litwy, a także wysłuchaniu „Bogurodzicy" odśpiewanej przez chór Wojska Polskiego zakończona została oficjalna część grunwaldzkich obchodów. Na zakończenie uroczystości, uczestnicy Apelu obejrzeli kilkuminutowy pokaz walk rycerskich, a nasi działacze rozdali ok. 2 tys. ulotek reklamujących nasz Ruch oraz prowadzili sprzedaż „Polskiego Szańca".

Źródo: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: XVIII Pielgrzymka Rodziny Radia „Maryja”

środa, 14 lipca 2010 7:55


   11 lipca b.r. śląska delegacja działaczy Ligi Obrony Suwerenności z wojewódzkim Pełnomocnikiem L.O.S. Januszem Błaszczykiem na czele, wzięła udział w XVIII Pielgrzymce Rodziny Radia „Maryja", która tradycyjnie odbyła się w Częstochowie.

   Uroczystości na Jasnej Górze zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z terenu całej Polski, a przed rozpoczęciem i po zakończeniu Mszy św., nasi przedstawiciele rozdali uczestnikom spotkania 7 tys. ulotek reklamujących nasz Ruch oraz prowadzili sprzedaż „Polskiego Szańca".

 Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Porozumienie LOS z ŁRN „Szczerbiec"

sobota, 10 lipca 2010 20:49


   30 czerwca b.r. w Gdańsku, zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Obrony Suwerenności, a Łódzkim Ruchem Narodowym „Szczerbiec". Celem porozumienia jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych.

   W imieniu Ligi Obrony Suwerenności porozumienie podpisał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Pawłowicz, a w imieniu Łódzkiego Ruchu Narodowego „Szczerbiec" - Przewodniczący Maciej Migus. Podpisane porozumienie wpisuje się w konsekwentne dążenie Ligi Obrony Suwerenności do zjednoczenia wszystkich ugrupowań narodowo-patriotycznych w ramach jednego obozu politycznego.

Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Patriotyczne spotkanie w Gdańsku

czwartek, 08 lipca 2010 6:51


   2 lipca b.r. w Gdańsku, odbyło się spotkanie z przewodniczącą Kolegium I.P.N. dr Barbarą Fedyszak -Radziejowską, i prof. Zdzisławem Krasnodębskim, w którym wzięła udział delegacja działaczy i sympatyków Ligi Obrony Suwerenności z Kierownikiem Oddziału „Gdańskiego" L.O.S. Jarosławem Łukaszewskim na czele. 

   Spotkanie odbyło się w auli nr 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 57, rozpoczęło o godz. 16.00 i zgromadziło ok. 300 osób. Głównym tematem spotkania były zbliżające się wybory prezydenckie i przedstawienie zebranym sylwetek dwóch kandydatów na urząd Prezydenta RP. Po zakończeniu prezentacji obu kandydatów, rozpoczęła się dyskusja na temat obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju, której moderatorem był Krzysztof Wyszkowski. Spotkanie trwało do godz. 18.30, a po jego zakończeniu nasi przedstawiciele rozdali uczestnikom zebrania ok. 300 ulotek reklamujących Ligę Obrony Suwerenności oraz prowadzili sprzedaż „Polskiego Szańca".

Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: "Polski Szaniec" - nowy numer pisma już w sprzedaży!

wtorek, 29 czerwca 2010 16:43


  „Polski Szaniec" nr 2/2010


Spis treści:

- Podjacki Wojciech, Szacunek dla narodowych wartości
- Drobnik Jerzy, Chwalimy wysiłek
- Podjacki Wojciech, Idea i czyn
- Kopaczyk Marek, Narodowa świadomość
- Stanowisko w sprawie ochrony polskiego stanu posiadania
- Kobierzyński Arkadiusz, Sytuacja Polaków na Białorusi
- Michalkiewicz Stanisław, Przyczyna słabości Polski
- Zienkiewicz Artur, Ruch Młodych w czasach obecnych
- Wasik Norbert, Samorządowe refleksje przedwyborcze, a przyszłość Ruchu Narodowego
- Pawłowicz Andrzej, Czy Polskę stać na zmiany?
- Kobierzyński Arkadiusz, Skąd wzięły się rosyjskie kompleksy wobec Polaków?
- Podjacki Wojciech, Geneza katolickiej nauki społecznej
- Kobierzyński Arkadiusz, Powstania Śląskie
- Kobierzyński Arkadiusz, 600-lecie bitwy pod Grunwaldem
- W dążeniu do zjednoczenia, wywiad z Przewodniczącym Ligi Obrony Suwerenności Wojciechem Podjackim
- Oświadczenie w sprawie rozliczenia zbrodni katyńskiej
- Oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich
- Oświadczenie w sprawie nadużywania władzy przez grupę rządzącą
- Kownacki Robert, Z działalności Ruchu
- Kownacki Robert, W jedności siła
- Kawęcki Krzysztof, Działalność i myśl społeczno-polityczna Obozu Narodowo-Radykalnego   ABC 1934-1939 - recenzja.


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Patriotyczny odczyt w Gdańsku

niedziela, 27 czerwca 2010 8:02


    W dniu 24 czerwca b.r. w Gdańsku, odbyło się spotkanie promujące książkę Sławomira Cenckiewicza p.t. „Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)". W odczycie tym wzięła udział delegacja działaczy i sympatyków Ligi Obrony Suwerenności z Kierownikiem Oddziału „Gdańskiego" L.O.S. Jarosławem Łukaszewskim na czele. 

    Spotkanie odbyło się w Domu Technika NOT, przy ul. Rajskiej 6, rozpoczęło o godz. 17.30 i zgromadziło ok. 300 osób. Po zakończeniu odczytu wygłoszonego przez autora książki, rozpoczęła się dyskusja na temat życia i działalności Anny Walentynowicz, której moderatorem był redaktor Piotr Semka. Spotkanie trwało do godz. 19.30, a po jego zakończeniu nasi przedstawiciele rozdali uczestnikom zebrania ok. 300 ulotek reklamujących Ligę Obrony Suwerenności.

Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Porozumienie o współpracy pomiędzy LOS, a Świętokrzyskim Komitetem Obrony Społecznej

piątek, 18 czerwca 2010 18:21


   15 czerwca w Gdańsku, zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Obrony Suwerenności, a Świętokrzyskim Komitetem Obrony Społecznej.

   Celem porozumienia jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. W imieniu Ligi Obrony Suwerenności porozumienie podpisał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Pawłowicz, a w imieniu Świętokrzyskiego Komitetu Obrony Społecznej - Prezes Zarządu Bogdan Migas oraz Sekretarz Zarządu Waldemar Tutaj. Jest to kolejne porozumienie, które wpisuje się w konsekwentne dążenie Ligi Obrony Suwerenności do zjednoczenia wszystkich ugrupowań narodowo-patriotycznych w ramach jednego obozu politycznego.

Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Oświadczenie w sprawie nadużywania władzy przez grupę rządzącą

czwartek, 17 czerwca 2010 7:32


   15 czerwca b.r. Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności wystosował oświadczenie „w sprawie nadużywania władzy przez grupę rządzącą". O treści niniejszego oświadczenia poinformowane zostały krajowe media. O Ś W I A D C Z E N I E
 w sprawie nadużywania władzy przez grupę rządzącą.

   Podejmowane w ostatnim okresie przez marszałka sejmu Bronisława Komorowskiego decyzje, w zastępstwie tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz działania prowadzone przez niego w ramach własnej kampanii wyborczej, świadczą dobitnie o tym, że jest on nadgorliwym realizatorem interesów partyjnych swojego zaplecza politycznego. Z jednej strony obłudnie zapewnia opinię publiczną o tym, że chce być „prezydentem wszystkich Polaków", a z drugiej strony w cyniczny sposób realizuje zamiary polityczne Platformy Obywatelskiej i umożliwia aparatczykom tej partii przejęcie władzy nad kolejnymi urzędami państwowymi. Tragiczny zbieg okoliczności związany ze śmiercią wielu osób kierujących ważnymi instytucjami publicznymi i nieodparta chęć zawłaszczenia struktur państwa przez rządzącą koterię, doprowadziły do tego, że przy pomocy prerogatyw przynależnych prezydentowi, będących tymczasowo w posiadaniu marszałka sejmu, dokonuje się pośpiesznych zmian legislacyjnych i personalnych. Pośpiech wynika z terminu zbliżających się wyborów prezydenckich, których wynik mógłby przekreślić szanse grupy rządzącej na umocnienie swojej władzy i zrealizowanie podejmowanych przez nią podejrzanych działań. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z dobrem państwa, przestrzeganiem demokratycznych reguł oraz z tzw. dobrym obyczajem politycznym, a jest jedynie brudną grą prowadzoną przez Platformę z nieświadomym społeczeństwem.

   Jednymi z najbardziej skandalicznych i bulwersujących decyzji marszałka sejmu są: podpisanie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zgłoszenie kandydatury Marka Belki na prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zatwierdzenie zmian przepisów o IPN wpisuje się w konsekwentną walkę przeciwników lustracji i dekomunizacji prowadzoną bezwzględnymi i podłymi metodami z tą zasłużoną dla Polski instytucją, co w ich zamiarach doprowadzić ma do całkowitego zahamowania procesu oczyszczania struktur naszego państwa z komunistycznej agentury. Natomiast doprowadzenie do wyboru głosami PO i SLD Marka Belki na prezesa NBP, jest przykładem sprawnie działającej koalicji parlamentarnej postkomunistów i liberałów. Nowy prezes prezentowany jest społeczeństwu, jako wybitny i apolityczny fachowiec. Tymczasem wszyscy mamy w pamięci jego fatalne rządy w latach 2004-2005, które zakończyły się blamażem i wyborczą klęską postkomunistów, między innymi z powodu licznych afer w sferach rządzących i wykorzystywania przez premiera Belkę aparatu państwa do załatwiania swoich prywatnych interesów. Wybór na prezesa NBP byłego prominentnego aparatczyka partyjnego, który jest zdeklarowanym i gorliwym akwizytorem unijnych interesów, ma zapewne na celu szybsze wprowadzenie Polski do strefy euro i dalszy demontaż struktur naszego państwa, pomimo oczywistego bankructwa dotychczasowej koncepcji integracji europejskiej. Także podjęta w ostatnich dniach decyzja o odrzuceniu sprawozdania KRRiT, którą argumentowano potrzebą odpolitycznienia mediów publicznych ma głównie na celu wyeliminowanie wpływu opozycji na ich funkcjonowanie oraz przekształcenie państwowego radia i telewizji w tubę propagandową obecnego rządu. W dalszej perspektywie wspomniane zmiany mają umożliwić całkowite zawłaszczenie mediów publicznych przez rządzący układ polityczny.

Sposób i tryb podejmowania wyżej wymienionych i wielu jeszcze innych decyzji oraz nie liczenie się ze zdaniem społeczeństwa i opozycji politycznej wskazują na złą wolę układu rządzącego w Polsce, który w imię partykularnych interesów partyjnych wykorzystuje nadarzającą się okazję do umocnienia swoich wpływów kosztem państwa i jego obywateli. Naszym zdaniem z większością podjętych przez pana Komorowskiego zmian personalnych i legislacyjnych należało poczekać do wyboru nowego prezydenta. Dlatego zaniepokojeni i oburzeni poczynaniami kandydującego w wyborach prezydenckich marszałka sejmu, domagamy się zaprzestania przez niego podejmowania jakichkolwiek decyzji zastrzeżonych dla głowy państwa i nadużywania autorytetu Rzeczypospolitej do autopromocji swojej niegodnej osoby. Liga Obrony Suwerenności przestrzega również rządzących polityków przed traktowaniem Polski, jak prywatnego folwarku i przed nieliczeniem się z jej żywotnymi interesami. Niejednokrotnie już prywata i warcholstwo przyczyniały się do upadku naszej państwowości, do czego jako patrioci nie zamierzamy dopuścić, a za wszelkie działania na szkodę naszej Ojczyzny wyciągniemy wobec winnych surowe konsekwencje.

Gdańsk, dn. 15 czerwca 2010 roku.
Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności
Wojciech Podjacki

 Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Kolejny etap zjednoczenia

niedziela, 13 czerwca 2010 11:04


   6 czerwca b.r. w Gdańsku, zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Obrony Suwerenności, a Organizacją Narodu Polskiego-Ligą Polską. Celem porozumienia jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. W imieniu Ligi Obrony Suwerenności porozumienie podpisał Przewodniczący Wojciech Podjacki, a w imieniu Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej - Przewodniczący Zarządu Głównego Stanisław Bujnicki. Podpisane porozumienie wpisuje się w konsekwentne dążenie Ligi Obrony Suwerenności do zjednoczenia wszystkich ugrupowań narodowo-patriotycznych w ramach jednego obozu politycznego.

Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich

niedziela, 06 czerwca 2010 8:25


   4 czerwca b.r. w Gdańsku odbyło się zebranie Prezydium Rady Politycznej Ligi Obrony Suwerenności, podczas którego przyjęto oświadczenie „w sprawie wyborów prezydenckich". O treści niniejszego oświadczenia poinformowane zostały krajowe media.


 O Ś W I A D C Z E N I E
 w sprawie wyborów prezydenckich.

   W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, zarządzono na dzień 20 czerwca wybory prezydenckie. Kampania wyborcza przebiega w szczególnej atmosferze, zdominowanej przez świeżą pamięć o niedawnej tragedii oraz klęskę powodzi, która nawiedziła wiele rejonów naszego kraju. Dodatkowe komplikacje stwarza przyśpieszony termin wyborów i skrócony okres kampanii wyborczej. Taka sytuacja w oczywisty sposób nie może sprzyjać rzetelnej prezentacji programów i merytorycznej dyskusji na temat poglądów poszczególnych kandydatów, spośród których, tylko dwaj pretendenci reprezentujący największe ugrupowania w parlamencie są szczególnie hołubieni i uprzywilejowani. Dyktatura sondaży i łamanie demokratycznych reguł poprzez udzielanie w mediach wyjątkowych preferencji tylko niektórym kandydatom, a traktowanie pozostałych z wyraźną pogardą i lekceważeniem oraz brak merytorycznej debaty politycznej, sprawiają, że wybory te zamieniono w rodzaj plebiscytu. Polakom pozostawiono wybór pomiędzy dwoma kandydatami, którzy nie zaprezentowali jak dotąd żadnej konkretnej wizji rozwoju Polski, a ograniczyli się jedynie do rzucenia mętnych obietnic, pustych haseł i do grania na emocjach elektoratu. Taka alternatywa nie napawa optymizmem i uniemożliwia dokonanie racjonalnego wyboru, a głosowanie na „mniejsze zło" jest dla nas nie do przyjęcia.

Dlatego biorąc pod uwagę wspomniane wyżej okoliczności Liga Obrony Suwerenności nie zgłosiła swojego kandydata do wyborów prezydenckich. Nie może także udzielić poparcia jakiemukolwiek ze zgłoszonych kandydatów, ponieważ po bliższej analizie ich wypowiedzi i programów oraz ocenie prezentowanej przez nich postawy politycznej, doszliśmy do przekonania, że żadna z osób ubiegających się o najwyższy urząd w państwie nie zasługuje na nasze pełne zaufanie i poparcie. Żaden z kandydatów nie gwarantuje realizacji zasad programowych przyświecających naszemu Ruchowi. Natomiast pozorne i powierzchowne podobieństwo niektórych haseł głoszonych przez nich do wyznawanych przez nas idei, jest niewystarczającym powodem do tego, aby uzyskać poparcie Ligi Obrony Suwerenności. Ponadto budzi naszą wątpliwość szczerość intencji wielu kandydatów i prawdziwość ich deklaracji o przywiązaniu do suwerenności i interesów Polski, a także często prezentowany przez nich publicznie na użytek kampanii wyborczej nieszczery patriotyzm.

Rada Polityczna Ligi Obrony Suwerenności biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące zbliżającym się wyborom prezydenckim oraz wychodząc naprzeciw pragnieniom wielu Polaków, którzy chcą 20 czerwca spełnić swój obywatelski obowiązek, zaleca swoim członkom i sympatykom głosowanie w zgodzie z ich sumieniem i najlepiej pojętym politycznym rozsądkiem. Zalecamy przy tym zdecydowane odrzucenie wszelkich kandydatur reprezentujących środowiska postkomunistyczne, liberalne i kosmopolityczne oraz wszystkich tych, którzy jawią się w oczach polskiej opinii publicznej jako zdeklarowani akwizytorzy unijnych interesów w Polsce.

Gdańsk, dn. 4 czerwca 2010 roku.

Prezydium Rady Politycznej:
Przewodniczący L.O.S. - Wojciech Podjacki;
Członkowie: Andrzej Pawłowicz, Robert Kownacki, Arkadiusz Kobierzyński i Krzysztof Sobecki.

Źródo: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Porozumienie o współpracy

niedziela, 23 maja 2010 10:49


    22 maja b.r. w Gdańsku, w siedzibie Zarządu Głównego L.O.S., przy ul. Wita Stwosza 73 zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Obrony Suwerenności, a Domem Ojczystym.

   Celem porozumienia jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. W imieniu Ligi Obrony Suwerenności porozumienie podpisał Przewodniczący Wojciech Podjacki, a w imieniu Domu Ojczystego - Pani Przewodnicząca Gertruda Szumska. Jest to kolejne porozumienie, które wpisuje się w konsekwentne dążenie Ligi Obrony Suwerenności do zjednoczenia wszystkich ugrupowań narodowo-patriotycznych w ramach jednego obozu politycznego.

  Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Gdański protest pracowników „Energi”

sobota, 15 maja 2010 6:56


   14 maja b.r. w Gdańsku odbyła się manifestacja pracowników Grupy Kapitałowej „Energa". Protestujący domagali się respektowania przez firmę praw pracowniczych, podwyżek płac, protestowali przeciwko łamaniu prawa pracy oraz nieudolnemu i złemu zarządzaniu firmą, przez niekompetentne osoby z politycznego nadania Platformy Obywatelskiej. W proteście tym wzięła również udział delegacja gdańskich działaczy Ligi Obrony Suwerenności z Kierownikiem Oddziału „Gdańskiego" L.O.S. Jarosławem Łukaszewskim na czele. 

    Manifestacja rozpoczęła się o godz. 12.00 przed siedzibą przedsiębiorstwa „Energa" i zgromadziła ok. 3 tys. związkowców. W trakcie godzinnej pikiety protestujący spalili umieszczoną na taczce kukłę prezesa firmy, wybuchały petardy, płonęły dziesiątki świec dymnych, a budynek Zarządu obrzucono jajkami. Widoczne były również, oprócz baneru Ligi Obrony Suwerenności inne transparenty, na których widniały hasła domagające się realizacji słusznych postulatów pracowniczych, m.in.: „Precz z rabunkową polityką zarządu", „Dzika restrukturyzacja gorsza niż likwidacja". Po godz. 13.00 pracownicy sektora energetycznego przeszli ulicami Gdańska, a delegacja związkowców wręczyła wojewodzie pomorskiemu petycję, z wnioskiem o szybką kontrolę w ich firmie oraz usunięcie dotychczasowego, nieudolnego zarządu. W trakcie tego protestu nasi przedstawiciele rozdali manifestantom ok. 500 ulotek reklamujących nasz Ruch oraz prowadzili sprzedaż „Polskiego Szańca".

 Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Porozumienie Ligi Obrony Suwerennosci i Obozu Wielkiej Polski

czwartek, 13 maja 2010 20:20


   29 kwietnia b.r. w Gdańsku, zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Obrony Suwerenności, a Stowarzyszeniem Obóz Wielkiej Polski.
 
   Celem porozumienia jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. W imieniu Ligi Obrony Suwerenności porozumienie podpisał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Pawłowicz, a w imieniu Obozu Wielkiej Polski - Sekretarz Generalny Maciej Wydrych. Podpisane porozumienie wpisuje się w konsekwentne dążenie Ligi Obrony Suwerenności do zjednoczenia wszystkich ugrupowań narodowo-patriotycznych w ramach jednego obozu politycznego.

Źródo: LOS


Podziel się
oceń
0
0

LOS: Obchody Święta 3 Maja w Łodzi

środa, 12 maja 2010 16:53


   3 maja w Łodzi odbyły się oficjalne obchody uchwalenia Konstytucji w 1791 roku, na których nie zabrakło łódzkich działaczy i sympatyków Ligi Obrony Suwerenności z miejscowym Pełnomocnikiem Pawłem Pacholczykiem na czele.

    Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w Bazylice Archikatedralnej i koncelebrowaną przez abpa metropolitę łódzkiego ks. Władysława Ziółka. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów zgromadzili się na ul. Piotrkowskiej, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Tutaj dokonano uroczystej zmiany wart, wysłuchano okolicznościowych przemówień, pododdział wojskowy oddał salwę honorową i nastąpił Apel Poległych. Następnie nasza delegacja złożyła symboliczną wiązankę kwiatów na płycie Grobu, a uroczystości zakończone zostały defiladą wojskowych kompanii honorowych oraz pokazem musztry paradnej w wykonaniu orkiestry harcerskiej.

Źródło: LOS


Podziel się
oceń
0
0

Licznik odwiedzin:  275 713  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

O bloogu
Czołem Wielkiej Polsce!

Witamy na bloogu "Kronika Narodowa".
Bloog w swym zamyśle, ma być czysto informacyjny. Znajdziecie tu relacje z inicjatyw/ akcji praktycznie wszystkich środowisk i organizacji szeroko pojętego Obozu Narodowego. Nie zapomnimy jednak o działalności nacjonalistów spoza granic naszego kraju i artykułach oscylujących wokół tematyki ideologiczno – historycznej.
Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi środowiskami narodowymi. Przy czym, z całą stanowczością stwierdzamy, iż nie interesują nas jakiekolwiek antagonizmy organizacyjne... CWP!

Redakcja

ZASADY PRZEDRUKU Z KN: ZASADY PRZEDRUKU - LINK

Kontakt: kronikanarodowa@wp.pl

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 275713

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl