Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 279 015 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

RPN: Spotkanie w Warszawskim Klubie Patriotycznym

sobota, 03 lipca 2010 6:12

 Spotkanie w Warszawskim Klubie Patriotycznym 

   28 czerwca 2010 miało miejsce spotkanie w Klubie Patriotycznym w Warszawie.

   Licznie zgromadzonych gości przywitał koordynator Klubów Patriotycznych Stefan Stępkowski. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji prof.dr hab. Bogusława Wolniewicza, prof. dr hab. Jerzego Roberta Nowaka oraz dr Krzysztofa Kawęckiego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja polityczna w Polsce, zwłaszcza w kontekście II tury wyborów prezydenckich i wyborów samorządowych. Nie zabrakło również okazji do zadawania pytań.

 Źródło: Kluby Patriotyczne


Podziel się
oceń
0
0

RPN: IV zebranie Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków

czwartek, 06 maja 2010 19:52


   1 maja 2010 roku odbyło się w Warszawskim Klubie Patriotycznym IV zebranie Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli środowisk Polonijnych (m.in. z Kanady i Australii), kadry naukowej, redaktorów gazet i czasopism oraz osób duchownych.

   Zebranych gości przywitał gospodarz spotkania prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak. Następnie głos zabierali kolejno: Jerzy Czartoryski, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) na okręg w Ottawie, Prof. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska - arabistka, Aleksander Oczak, wiceprezes stowarzyszenia „Nasza Polonia", Sydney, Australia, Ks. prof. Zygmunt Zieliński, KUL, autor głośnej historii papiestwa, jeden z pierwszych demaskatorów antypolonizmu dużej części  Żydów amerykańskich, Dr Zbigniew Kwiczak, prezes Klubu Patriotycznego w Warce, Gabriel Janowski, b. minister rolnictwa, poseł kilku kadencji, Dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, publicysta, w opozycji narodowo-niepodległościowej od końca lat siedemdziesiątych, prorektor wyższej uczelni, wiceprezes Ruchu Przełomu Narodowego, Lech Stefan, prezes  stowarzyszenia „Spotkanie i Dialog" we Wrocławiu, b. działacz podziemnej „Solidarności", Ewa Szakalicka, Zbigniew Lipiński, publicysta, autor wielu artykułów piętnujących antypolonizm, b. zastępca naczelnego redaktora „Słowa - dziennika katolickiego", obecnie „Myśl Polska", Leszek Szymański, b. wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlec, Prof. Ryszard Szawłowski, autor słynnej „Wojny polsko-sowieckiej 1939 r.", znawca spraw stosunków polsko-ukraińskich, Ks. Stanisław Małkowski, jeden z najbardziej  znanych duchownych związanych niegdyś z ruchem opozycyjnym  w PRL, Grzegorz Baun, reżyser, scenarzysta i publicysta, Jerzy Jachnik, prezes stowarzyszenia „Przeciw bezprawiu", Bielsko Biała i Jacek Krzystek.

Źródło: RPN


Podziel się
oceń
0
0

RPN: Chcemy prawyborów na prawicy

piątek, 02 kwietnia 2010 14:41

 
    Stoimy dziś przed wyjątkowo poważnymi wyzwaniami dla Polski.  Krajem rządzi swego rodzaju rząd katastrofy narodowej, na czele z tak mocno szkodzącym polskim interesom narodowym Donaldem Tuskiem. Tym bardziej niebezpieczna jest w tej sytuacji groźba zdobycia przez PO pełni władzy dzięki uzyskaniu prezydentury. Niedawna farsa z prawyborami w PO dowiodła jak żałośnie nijacy i bezprogramowi są obecni kandydaci na prezydenta ze strony Platformy. Każdy z nich mógłby być tylko marionetką w ręku Tuska, prowadzącego politykę wyprzedaży polskiego przemysłu i zadłużania Polski oraz uległości wobec Niemiec. Stąd tym większa potrzeba przeciwstawienia Platformie takiego patriotycznego kandydata na prezydenta, który miałby największe szanse na zwycięstwo w starciu z kandydatem PO.
 

   Takiego kandydata mogłyby zapewnić tylko wcześniejsze, rzetelnie przeprowadzone prawybory prezydenckie na prawicy. Uważamy, że zarówno w PiS - ie, jak i poza PiS - em jest szereg wybitnych postaci, mogących z powodzeniem ubiegać się o wybór na urząd Prezydenta RP .Wybór najlepszego kandydata powinien podjąć szerszy elektorat patriotyczny. Chcemy narodowego prezydenta, reprezentującego ogół patriotycznie myślących Polaków, a nie tylko jedną partię. Należy więc zrezygnować z odgórnego ustalania jednego jedynego kandydata na prezydenta. To nie PRL ! Nigdy nie pogodzimy się z tak karłowatą wizją demokracji! Ostrzegamy, że upieranie się przy jednym kandydacie bez prawyborów (a dlaczego nie było w PiS-ie prawyborów na prezydenta między Ziobro, a Kaczyńskim, czy innymi kandydatami) doprowadzi jedynie do bardzo znaczącej absencji ludzi z nurtów patriotycznych w wyborach prezydenckich. Kto na tym skorzysta?!.

Swój apel o prawybory na prawicy motywujemy również ważnym względem praktycznym. Chodzi o to, że istnieją nader poważne obawy, iż obecny prezydent Lech Kaczyński nie uzyska niezbędnego do zwycięstwa poparcia wyborczego.  Wpłynąć na to mogą m.in. skutki jego następujących działań z przeszłości:
- podpisanie traktatu lizbońskiego, tak ostro krytykowanego przez wiele  środowisk patriotycznych;
:-bezkrytyczne popieranie prezydenta W. Juszczenki, protektora banderowców, rola odegrana w przyznaniu mu doktoratu honoris causa na KUL-u, konsekwentne unikanie uzycia słowa ludobójstwo na określenie zbrodni ukraińskich szowinistów na Polakach.Grozi to utrata wyborczego poparcia paru milionów kresowian;
-uleganie naciskom lobby żydowskiego (przerwanie wraz z L. Kieresem ekshumacji w Jedwabnem, poparcie reaktywacji żydowskiej masońskiej loży Bnai Brith, wrogiej m.in. Radiu Maryja, odznaczenie 16 marca 2009 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Davida Pelega, ambasadora Izraela najbardziej arogancko ingerującego w wewnętrzne sprawy Polski, a później czołowego antypolskiego roszczeniowca  w Izraelu.);
-fatalne polityczne wybory personalne (Borusewicz, Urbański, Kaczmarek, Juńczyk- Ziomecka i in.;
-niedawna decyzja o zaproszeniu gen. W.Jaruzelskiego do prezydenckiego samolotu, który poleci do Moskwy.

Pragniemy, by kandydat polskiej prawicy na Prezydenta RP był osobą stanowczo działającą w obronie patriotyzmu i polskich interesów narodowych, dziś tak mocno zagrożonych. Tylko takiemu kandydatowi udzielimy swego poparcia.  Najwyższy czas, by skończyć z odgórnym nominowaniem jednego jedynego kandydata na prezydenta, bez konsultacji z patriotycznymi wyborcami. Potrzebna jest pilnie prawdziwa debata wokół kandydatur na Prezydenta RP w dziennikach i tygodnikach patriotycznych, podobna do tej , jaka trwała przed wyborami prezydenckimi w 1995 r. Uważamy, że kandydatom na prezydenta RP z opcji prawicowej należy postawić do odpowiedzi identyczny zestaw kilkudziesięciu pytań. Zawierałyby one m. in. pytanie o stosunek do programu Polski Solidarnej, ocenę liberalizmu, stosunek do dalszych prywatyzacji, antybiurokratycznego programu R. Kluski, do roszczeń żydowskich, prawnego umocnienia polskiej własności na Ziemiach Odzyskanych stosunek do lustracji, sprawy weryfikacji sędziów i prokuratorów, zapewnienia skutecznej obrony prawnej polskości i religii przed zohydzaniem, przeciwstawiania się pełzającej germanizacji Ziem Odzyskanych, umocnienia roli patriotyzmu w szkole, mediach publicznych etc. W sferze polityki zagranicznej pytania objęłyby m.in. kwestię wprowadzenia zabezpieczeń polskich praw wobec ustawodawstwa  UE, na wzór tego, co zrobił parlament niemiecki, stosunek do wprowadzenia euro, ocenę zasad stosunków polskich z głównymi państwami świata, w tym m.in. stosunek do dalszego udziału Polski w wojnie w Afganistanie, programu metod walki z zagranicznym antypolonizmem, wyciagnięcia wniosków z fiaska polityki wobec Ukrainy, wizji działań zmierzających do umocnienia więzi z Polonią i Polakami w krajach ościennych.

Apelujemy do prezesa PiS-u, aby pro publico bono poparł ideę prawyborów na prawicy, najkorzystniejszą z punktu widzenia polskich interesów narodowych. Zwracamy się również do środowisk prawicy polskiej o zaangażowanie w promowaniu tej idei. Proponujemy, aby w prawyborach środowisk patriotycznych na Prezydenta RP uczestniczyli wszyscy ci kandydaci, którzy w ustalonym terminie zebraliby poparcie 20 tysięcy osób. Niech zadecyduje o tym elektorat patriotyczny, złożony nie z działaczy- statystów, lecz ze zwykłych ludzi, przepełnionych troską o przyszłość Polski. Liczy się tylko Polska! Chcemy mocno podkreślić, że kampania w ramach prawyborów stworzyłaby szanse dyskusji programowej wokół polityki zagranicznej i wewnętrznej oraz wizji państwa. Triumf w prawyborach zdecydowanie umocniłby pozycję ich zwycięzcy wśród wszystkich środowisk patriotycznych. Bardzo wzmocniłoby to też jego szanse na ostateczne zwycięstwo w wyborach prezydenckich.

Wiemy, że PiS jest teraz główną siłą opozycyjną i jesteśmy gotowi wspierać ją w walce przeciw SLD i PO. Wiemy jednak również, że sam PiS nie wystarczy do przepędzenia różnych „czerwonych" i „różowych" dynastii z urzędów. Dlatego uważamy za tak ważne ustalenie zasad wspólnych działań ugrupowań  patriotycznych  w wyborach samorządowych. Warto byłoby i tu rozważyć projekty prawyborów prawicy na urzędy prezydentów, burmistrzów różnych miast etc. Na pewno służyłoby to przedwyborczej aktywizacji  lokalnych środowisk patriotycznych, ujawniając mocne strony , a także słabości, które trzeba usunąć. Pragniemy, aby przy tych wyborach samorządowych decydującym czynnikiem stały się wysokie kompetencje merytoryczne, a nie układy partyjne. Ze swej strony deklarujemy pełną lojalność wobec potencjalnych sojuszników wyborczych i bezwarunkowe poparcie wszystkich tych kandydatów, którzy zwyciężą w rzetelnie przeprowadzonych prawyborach.

Jerzy Robert Nowak - Prezes Ruchu Przełomu Narodowego
Krzysztof Kawęcki - wiceprezes RPN


Warszawa 2 kwietnia 2010 r.

Źródło: RPN


Podziel się
oceń
0
0

RPN: W obronie Instytutu Pamięci Narodowej

sobota, 27 marca 2010 8:59

 

   Stanowczo protestujemy przeciw ustawie sejmowej, kneblującej IPN i upolityczniającej tę instytucję naukową, tak ważną dla Polski. Nowa ustawa grozi bardzo znaczącym ograniczeniem wolności badań naukowych w IPN i faktycznym  wstrzymaniem lustracji.

Uderzenie w IPN może całkowicie zablokować rozwój tej instytucji, która po usunięciu „hamulcowych": L.Kieresa i W.Kuleszy odegrała pod kierownictwem prof. J.Kurtyki bardzo dużą rolę w odkłamywaniu historii Polski i likwidacji tak wielu „białych plam".  Trudne wręcz do przecenienia są zasługi IPN-u w badaniach najnowszych dziejów Polski,  ogromny dorobek książkowy w tej sprawie, wykształcenie wielu zdolnych młodych historyków, z ogromnym zaangażowaniem podejmujących badanie najtrudniejszych nawet tematów. I właśnie te niepodważalne osiągnięcia IPN-u uczyniły go celem wielu niegodnych ataków ze strony  przedstawicieli rządzących pseudoelit, bojących się ujawnienia całej prawdy o niedawnej przeszłości.

IPN płaci za odwagę w odkrywaniu najbardziej nawet drażliwych kart naszej najnowszej historii (choćby przemilczanych faktów z początków działalności L.Wałęsy) i stanowczość w podejmowaniu tematyki lustracji. Płaci za odwagę w dążeniu do rozliczenia  się z przeszłością ludzi powiązanych z bardzo wpływowymi środowiskami (vide np. wystąpienie do Szwecji o ekstradycję stalinowskiego „mordercy sądowego"  S.Michnika ).     

Wyrażamy nadzieję, że rządzącym kręgom nie uda się na dłużej  zahamować wolności badań naukowych w IPN-ie. Apelujemy o jak najszerszy sprzeciw środowisk patriotycznych przeciwko ustawie kneblującej IPN i  uzależniającej go politycznie od rządzącej aktualnie partii. 

Zwracamy się do członków Ruchu Przełomu Narodowego, Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków, Klubów Patriotycznych i wszystkich innych środowisk, chcących bronić prawdy  o wsparcie swymi nazwiskami naszego protestu. (prosimy o przesłanie e-maila na adres: sekretariat@rpn.com.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w temacie prosimy wpisać :IPN, jako treść swoje imie i nazwisko, lista osób popierających obronę IPNu zostanie opublikowana na portalu www.klubypatriotyczne.pl)

Jerzy Robert Nowak - Prezes Ruchu Przełomu Narodowego
Krzysztof Kawecki - wiceprezes Ruchu Przełomu Narodowego
Stefan Stępkowski  - koordynator Klubów Patriotycznych

Warszawa  25 marca 2010 r.

Źródło: RPN


Podziel się
oceń
0
0

RPN: Protest przeciw dławieniu wolności słowa

piątek, 26 marca 2010 17:23


   Z głębokim oburzeniem potępiamy nasilanie się w Polsce fali procesów sądowych przeciwko licznym postaciom życia naukowego i kulturalnego (vide m.in. procesy przeciwko profesorom : Andrzejowi Nowakowi, Andrzejowi Zybertowiczowi, Jerzemu Robertowi Nowa- kowi, reżyserowi Grzegorzowi Braunowi, redaktorowi naczelnemu „Gościa Niedzielnego" ks. Markowi  Ganca- rczykowi).

   W  licznych  procesach (za wyjątkiem procesu  przeciw prof. Bogusławowi Wolniewiczowi- rzetelnie prowadzonemu i umorzonemu) obserwujemy rażące wypaczenia wymiaru sprawiedliwości, godzące w wolność słowa,  wolność nauki i wolność kultury. Kolejne tego typu procesy grożą przekształceniem Polski w niepraworządną Rzeczpospolitą sędziowsko-prokuratorską.

Odwołujemy się do polskiej opinii publicznej, by stanowczo sprzeciwiła się rażącym naruszeniom wolności słowa przez wspomniane procesy i nękanie „nieprawomyślnych" ludzi nauki i kultury ze względów politycznych.

W imieniu  Zarządu  Ruchu Przełomu Narodowego

Jerzy Robert Nowak, prezes Ruchu Przełomu Narodowego,
Krzysztof Kawęcki, wiceprezes RPN
Stefan Stępkowski, sekretarz RPN

Warszawa, 26.03.2010

Źródło: RPN


Podziel się
oceń
0
0

RPN: LIST W OBRONIE DOBREGO IMIENIA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

czwartek, 11 marca 2010 11:17

Warszawa, 10 marca 2010 r.

Pan
prof.  Piotr Piotrowski
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie

LIST W OBRONIE DOBREGO IMIENIA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o poważne przemyślenie decyzji dotyczącej zorganizowania na terenie Muzeum w czerwcu bieżącego roku wystawy o „homokulturze".

Zadaniem tak poważnej i szacownej instytucji , jaką jest Muzeum Narodowe , jest gromadzenie prac uznanych za dzieła sztuki i udostępnianie ich społeczeństwu. Dlatego jesteśmy głęboko zatroskani o jego dalsze losy, gdy w zapowiedziach programowych Muzeum pojawia się pomysł tak prowokacyjnie skandalizujący i żenujący, tak dalece nieprzystający do znakomitej tradycji tej zasłużonej placówki kultury polskiej.

Wystawa o „homokulturze" byłaby niebezpiecznym , niedobrym precedensem w dziejach Muzeum, wymyślonym chyba tylko dla nadania rozgłosu autorowi pomysłu.

Według etyka - ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza : „...zestawienie kultury z homoseksualizmem jest już samo w sobie nadużyciem".
Z kolei prof. dr hab. Krystyna Czuba zwraca uwagę, że : „Muzeum Narodowe, utrzymywane z publicznych pieniędzy ma służyć całemu narodowi, a nie wyizolowanym, marginalnym grupom, nieidentyfikującym się ani z tradycją, ani z kultura narodową".
Czy na początku swojego urzędowania chce Pan odebrać godność placówce, którą Pan kieruje ?
Czy podjęcie tak nierozumnej, nieodpowiedzialnej decyzji to już nie tylko „kwestia dobrego smaku", ale wręcz sprzeniewierzenie się misji służenia Narodowi, którą pełni Muzeum oraz osobiście Pan jako jego Dyrektor?

Prosimy o rozważenie swojej decyzji i swojej roli w tej sprawie, gdyż już zbyt wielu  mamy w Polsce nieodpowiedzialnych i niegodnych urzędników kierujących poważnymi instytucjami państwowymi, których działania można traktować jako rodzaj sabotażu dobra narodowego ich władaniu powierzonego.

Z poważaniem

W imieniu Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków :
1.    prof. Andrzej Bissenik, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa   
2.    dr Zbigniew Girzyński, poseł na Sejm RP,
3.    Gabriel Janowski, b. poseł na Sejm RP,
4.    prof. Lucjan Kasprzak, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa,
5.    dr Krzysztof Kawęcki, historyk,
6.    Bożena Koroczycka, artysta plastyk,
7.    prof.  Józef Krasinkiewicz, Polska Akademia Nauk,
8.    Elżbieta Królikowska-Avis, pisarka, dziennikarka,
9.    Barbara Krysztoforska, dyrektor liceum,
10.     Mirosława Machaj, artysta plastyk,
11.     prof. Jerzy Robert Nowak,  przewodniczący Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków,
12.    Wojciech Reszczyński , redaktor,
13.    Stefan Stępkowski, inżynier,
14.    Krzysztof Wojciechowski, reżyser filmowy,

Poparcie dla tego listu wyrażają również :
1.    dr hab. Marek Dzienkiewicz, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków,
2.    Agata Frankowska, PSL  Warszawa Śródmieście
3.     Andrzej  Jaworski, poseł na Sejm RP,
4.    prof. Lech Koliński, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa,
5.    dr Edward Kołakowski, architekt,
6.    Wojciech Krysztoforski, artysta plastyk,
7.    Renata Lisowska, artysta plastyk,
8.    Stanisław Pięta, poseł na Sejm RP,
9.    Jarosław Sobiepanek, historyk,
10.     Maria Jolanta Stankiewicz, artysta plastyk,
11.    Teresa Woińska, artysta plastyk,
12.     Józef Wojtaś, przedsiębiorca,
13.    Jacek Wołosz, inżynier,
14.    Barbara Wołosz, artysta plastyk.

Do wiadomości :
1.    Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński
2.    Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk
3.    Minister Kultury Bogdan Zdrojewski
4.    Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
5.    Media

Źródło:
Ruch Przełomu Narodowego


Podziel się
oceń
0
0

RPN: Wspólny apel UPR i RPN do premiera Tuska

wtorek, 23 lutego 2010 18:12

 Warszawa, 22 lutego 2010
 Informacja Prasowa

 Wspólny apel UPR i RPN do premiera Tuska

 Unia Polityki Realnej i Ruch Przełomu Narodowego apelują do Premiera, by przeciwstawił się niemieckim naciskom na rzecz szybkiego wprowadzenia w Polsce euro.


„W obliczu narastającego kryzysu finansów państw strefy euro - np. Grecji, Hiszpanii i Portugalii - apelujemy do Premiera Rządu RP o niepoddawanie się naciskom, by przyspieszyć rezygnację z polskiej waluty. Niestabilna sytuacja finansowa i gospodarcza państw strefy euro stawia pod znakiem zapytania przyszłość wspólnej waluty europejskiej. Pomysł zachodnich polityków i ekonomistów, by ustabilizować sytuację UE wprowadzeniem euro w państwach Europy Środkowej, jest sprzeczny z naszym interesem narodowym. W obecnej sytuacji oczekujemy od Rządu wielkiej rozwagi i ostrożności oraz chronienia złotówki, która umożliwia nam prowadzenie suwerennej polityki monetarnej. Nie powinniśmy rezygnować z instrumentu ekonomicznego, który przyczynia się do ochrony Polski przed skutkami światowego kryzysu gospodarczego."

Prezes Unii Polityki Realnej  Magdalena Kocik
Prezes Ruchu Przełomu Narodowego  Jerzy Robert Nowak

Kontakt:

Paweł Chojecki
Rzecznik Prasowy UPR
Tel. kom.: +48 502 211 360
Tel./Fax: 0 (22) 826-85-45
e-mail: biuro.prasowe@upr.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.upr.org.pl

Źródło:
Ruch Przełomu Narodowego


Podziel się
oceń
0
0

RPN: Oświadczenie RPN w sprawie stosunków polsko - ukraińskich

poniedziałek, 08 lutego 2010 7:49


  Warszawa, dn. 7 lutego 2010 r.   


  OŚWIADCZENIE  Ruchu Przełomu Narodowego 
  w sprawie stosunków polsko - ukraińskich    

 

            Gratulujemy księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu


i przewodniczącemu Patriotycznego Ruchu Kresowego płk. Janowi Niewińskiemu tak wielkiego sukcesu zorganizowanych przez nich w dniu 5 lutego br. pikiet protestacyjnych przeciw faszyzacji Ukrainy. Cieszymy się, że mogliśmy osobiście uczestniczyć w tej potrzebnej i cennej akcji, demonstrując  przed Ambasadą Ukrainy w Warszawie.


        Za bardzo ważne osiągnięcie organizatorów akcji protestacyjnej uważamy skłonienie Kancelarii Prezydenta RP do wydania na dzień przed pikietami oświadczenia krytykującego decyzje prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w sprawie nadania członkom OUN-UPA statusu kombatantów oraz pośmiertnego nadania Stepanowi Banderze tytułu „Bohatera Ukrainy". Niestety, mimo określenia tych decyzji jako budzących „sprzeciw Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego", oświadczenie jest enigmatyczne i niejednoznaczne. Zabrakło w nim potępienia i określenia  zbrodni OUN-UPA mianem ludobójstwa.       
   

      Z tym większym oburzeniem za to obserwujemy całkowity brak protestu przeciw haniebnym antypolskim decyzjom prezydenta Juszczenki ze strony rządu Donalda Tuska oraz Sejmu i Senatu RP,  zdominowanych przez Platformę Obywatelską. Ich niegodne milczenie w tej tak ważnej sprawie najlepiej dowodzi, jak mało znaczą dla nich polskie interesy narodowe, polska historia i narodowa pamięć. A przecież chodzi o wydarzenia, które w niezwykle jaskrawy sposób uwydatniają fiasko całej dotychczasowej polskiej polityki wschodniej wobec Ukrainy. Polityki, która w skrajnie jednostronny sposób stawiała na prezydenta Juszczenkę, protegującego i gloryfikującego zbrodniczych banderowców, nie bacząc na pamięć o ich ludobójczych masakrach Polaków.


         Nader przykrym zaskoczeniem był fakt, że w stukilkudziesięcioosobowej pikiecie przed Ambasadą Ukrainy w dniu 5 lutego 2010 r. nie znalazł się ani jeden przedstawiciel oficjalnych władz, ani jeden z aktualnych posłów i senatorów RP, ani jeden z liderów liczących się partii politycznych. Uważamy, że  miliony kresowiaków i osób z innych środowisk patriotycznych, pamiętających o polskiej martyrologii na Kresach w latach 1942-1944, zasługują na inny typ zachowania ze strony swych politycznych reprezentantów. Tym potrzebniejsze więc jest spotęgowanie presji na polskie władze i przywódców partii  politycznych,  by zamiast uników,  zajmowali zdecydowane stanowisko w sprawie gloryfikacji ludobójców z OUN-UPA, a na partie polityczne, by w ich programach  znalazł się obowiązek troski o upamiętnianie dziejów polskiego męczeństwa  na Kresach i stanowczych protestów przeciwko wszelkim próbom gloryfikacji banderowskich ludobójców. 

          Wszystkie środowiska patriotyczne powinny ze zdwojoną siłą naciskać na oficjalne potępienie dekretów Juszczenki w sprawie Bandery i OUN-UPA przez Rząd, Sejm oraz Senat RP. Niezbędne jest też podjęcie jak najszerszej akcji protestacyjnej wobec władz KUL-u w związku z ich haniebną  decyzją w sprawie przyznania doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwerytetu Lubelskiego protektorowi zbrodniarzy z OUN-UPA  -  Wiktorowi  Juszczence.  Jeśli KUL ma być uczelnią polską i katolicką, to jego władze powinny jak najszybciej wycofać się z tej decyzji, odbierając doktorat honoris causa Juszczence.


Jerzy Robert Nowak, prezes Ruchu Przełomu Narodowego,
Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Ruchu Przełomu Narodowego,
Stefan Stępkowski, sekretarz RPN, koordynator Klubów Patriotycznych

Źródło: rpn.com.pl


Podziel się
oceń
0
0

RPN: RPN przeciwko gloryfikowaniu przez władze Ukrainy Stepana Bandery i OUN-UPA

niedziela, 07 lutego 2010 9:43

 
   W ubiegły piątek -  5 lutego br. o godzinie 15.00  pod ambasadą Ukrainy w Warszawie oraz konsulatami w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu odbyły się demonstracje przeciwko gloryfikowaniu przez władze Ukrainy : Stepana Bandery i OUN-UPA - sprawców ludobójstwa na Polakach,  a także Żydach, Czechach i Cyganach.

Protest odbywał się pod hasłami :

Polska i Ukraina - przyjaźń i współpraca
Juszczenko, Bandera, Szuchewycz, OUN-UPA i SS Galizien - hańba i potępienie.


Organizator pikiet, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wraz ze środowiskami Kresowian wcześniej zaapelowali, aby swą solidarność i poparcie dla  tej sprawy okazali wszyscy Polacy, zapalając w swoich miejscowościach znicze w miejscach pamięci narodowej.

W demonstracji przed budynkiem ambasady Ukrainy w Warszawie przy ul. Szucha 7 wzięło udział ok. 150 osób z licznych środowisk patriotycznych, w tym Ruchu Przełomu Narodowego oraz Klubów Patriotycznych z prof. Jerzym Robertem Nowakiem, prof. Józefem Krasinkiewiczem  oraz dr. Krzysztofem Kawęckim na czele.  Do zebranych przemawiali m.in. ks. Isakowicz-Zaleski, red. Lipiński, prof. Nowak oraz płk. Niewiński.

Wielu przybyłych potomków rodzin cudownie ocalałych  i ofiar ludobójstwa Zagłady Kresowej , w tej liczbie prof. Józef Krasinkiewicz, ze wzruszeniem wyrażało swój sprzeciw niebywałej arogancji władz Ukrainy w tej sprawie.

Pikieta zakończyła się ok. godziny 16.00 uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

Wcześniej, o godzinie 13.00, odbyła się konferencja prasowa dla dziennikarzy w siedzibie Stowarzyszeniu Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Prowadzący konferencję red. Zbigniew Lipiński oraz jej uczestnicy: płk. Jan Niewiński, dr Ewa Siemaszko oraz ks. Isakowicz-Zaleski przedstawili m.in. listy otwarte do kandydatów na prezydenta Ukrainy : Julii Tymoszenko i Wiktora Janukowycza w sprawie odwołania haniebnych dekretów Juszczenki oraz do władz FIFA i UEFA w sprawie organizacji EURO-2012 we Lwowie w cieniu propagandy SS-Galizien i ludobójczej OUN-UPA.
Teksty oświadczeń i więcej informacji na stronie :

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2651


RPN  wyda w sprawie Zagłady Kresowej specjalne oświadczenie.

Źródło:
rpn.com.pl


Podziel się
oceń
0
0

RPN: Protest pod ambasadą i konsulatami Ukrainy

środa, 03 lutego 2010 9:32Źródło: rpn.com.pl
Podziel się
oceń
0
0

RPN: Ogólnopolski Zjazd Klubów Patriotycznych w Łodzi

czwartek, 21 stycznia 2010 6:17

  17 stycznia 2009 odbył się III Ogólnopolski Zjazd Klubów Patrio- tycznych w Łodzi.

 

  Na zaproszenie prof. Jerzego Roberta Nowaka i Ruchu Przełomu Narodowego przybyło 500 osób z województwa łódzkiego i innych części kraju. Uczestnicy zjazdu przyjęli przez aklamacje treść odezwy skierowanej do samorządowych środowisk patriotycznych.

 

W przemówieniach prelegenci dużo czasu poświęcili kwestiom programowym, wskazywali też na konieczność zjednoczenia środowisk patriotycznych dla zbudowania Rzeczpospolitej samorządnej, opartej na solidnych zrębach aktywności obywateli, wyrażającej się w różnorodnych formach zaangażowania na rzecz wspólnot lokalnych, zawodowych i społecznych.


Zjazd został uroczyście rozpoczęty przez Koordynatora Klubów Patriotycznych Stefana Stępkowskiego. Zebranych gości powitał gospodarz zjazdu Krzysztof Litwinowicz. Następnie głos zabrali prelegenci: Dr Krzysztof Kawęcki, Prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz, Prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak.


Po wystąpieniach miała miejsce część artystyczna, a po przerwie głos zabrali przedstawiciele środowisk naukowych i samorządowych. Tradycyjnie frekwencja była duża. Dziękujemy gościom za przybycie!

Źródło: klubypatriotyczne.pl


Podziel się
oceń
0
0

RPN: Łódź - III Ogólnopolski Zjazd Klubów Patriotycznych

poniedziałek, 18 stycznia 2010 22:29


   17 stycznia 2009 odbył się III Ogólnopolski Zjazd Klubów Patriotycznych w Łodzi. Na zaproszenie prof. Jerzego Roberta Nowaka i Ruchu Przełomu Narodowego przybyło 500 osób z województwa łódzkiego iinnych części kraju.

  W przemówieniach prelegenci dużo czasu poświęcili kwestiom programowym, wskazywali też na konieczność zjednoczenia środowisk patriotycznych dla zbudowania Rzeczpospolitej samorzą- dnej, opartej na solidnych zrębach aktywności obywateli, wyrażającej się w różnorodnych formach zaangażowania na rzecz wspólnot lokalnych, zawodowych i społecznych. Uczestnicy zjazdu przyjęli przez aklamacje treść odezwy skierowanej do samorządowych środowisk patriotycznych. Publikujemy ją poniżej w całości:


Odezwa Ruchu Przełomu Narodowego
Do samorządowych środowisk patriotycznych !

W perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych zwracamy się do środowisk patriotycznych z apelem o zjednoczenie działań dla zbudowania Rzeczpospolitej samorządnej, opartej na solidnych zrębach aktywności obywateli, wyrażającej się w różnorodnych formach zaangażowania na rzecz wspólnot lokalnych, zawodowych i społecznych.

Nie zgadzamy się na dalsze tolerowanie skorumpowanych elit politycznych, zawłaszczających kolejne obszary wolności obywatelskiej, niszczących wszelką inicjatywę indywidualną i społeczną, traktujących ludzi wyłącznie w kategoriach klientelizmu politycznego, realizujących zamówienia możnych sponsorów politycznych przeciw podstawowym prawom zabezpieczającym godziwą egzystencję ludzi, jak : prawo do pracy w miejscu zamieszkania, prawo do prowadzenia rodzinnych firm, rzemiosła, produkcji, handlu i usług, prawo nienaruszalności własności i stanu posiadania Polaków we własnej Ojczyźnie.

Nie ma zgody na zło tych wynaturzeń politycznych ! Ruch Przełomu Narodowego wzywa do odzyskania Polski u jej podstaw - w samorządach ! Wszędzie tam, gdzie decyduje się o losie obywateli, o jakości ich miejsca zamieszkania, o jakości służby zdrowia, o poziomie oświaty i kultury, o rozwoju infrastruktury, o realnym poziomie bezpieczeństwa, o tym, co współtworzy nasze małe ojczyzny , wszędzie tam stawiamy na ludzi prawych i godnych reprezentantów najlepszych polskich tradycji , dobrych gospodarzy społecznej ekonomii.


Podnieśmy wspólnie Polskę silną pomyślnością Polaków !

Dobre imię Polski - w naszych rękach !
Polak - niech znaczy : Dobry Gospodarz !
Szczęść Ci Boże Polsko !


Prof. Jerzy Robert Nowak i Ruch Przełomu Narodowego
oraz członkowie i sympatycy Klubów Patriotycznych
zgromadzeni na III Ogólnopolskim Zjeździe Klubów Patriotycznych w Łodzi
Łódź, dnia 17 stycznia 2010 roku.

Źródło: myslpolska.info j.s.


Podziel się
oceń
0
0

RPN: Zjazd Klubów Patriotycznych - Wybory Samorządowe 2010

czwartek, 07 stycznia 2010 11:06


Źródło: rpn-lodz.com.pl

Podziel się
oceń
0
0

RPN: Msza Św. w intencji ś.p. Romana Dmowskiego

czwartek, 31 grudnia 2009 10:39


Ruch Przełomu Narodowego

zaprasza na Mszę Świętą

w intencji

ś.p. Romana Dmowskiego

w niedzielę 3.01.2010


o godz. 10.00

do Kościoła O.O Jezuitów w Łodzi

przy ul. Sienkiewicza 60

Źródło:
rpn.com.pl


Podziel się
oceń
0
0

RPN: Zjazd Klubów Patriotycznych Ziemi Świętokrzyskiej

środa, 21 października 2009 15:33


RPN2  10 października odbył się Zjazd Klubów Patriotycznych Ziemi Świętokrzyskiej. Na zaproszenie prof. Jerzego Roberta Nowaka i Ruchu Przełomu Narodowego przybyło 600 osób z Polski (Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Poznań, Warszawa, Mińsk Maz., Siedlce, Puławy, Łódz, Częstochowa, Kielce)i  z zagranicy (Amsterdam).


   Zjazd rozpoczął się Mszą Święta w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza Kazimierza Ryczana.  Homilia była bardzo poruszająca, co wielokrotnie podkreślali prelegenci i uczestnicy zjazdu. Ksiądz Biskup wypunktował czego nie wolno robić w pochodzie do Europy: nie wolno deptać przywiązania do Polski i patriotyzmu, suwerenność Polski jest ważniejsza niż dopłaty unijne i ropa. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest zacieranie się solidarności między ludźmi, władza nie służy ludziom a premier wydaje wojnę inaczej myślącym.


   Po mszy św. uczestnicy zjazdu zebrali się w Wojewódzkim Domu Kultury.  Zebranych gości przywitała Pani Małgorzata Sołtysiak. Następnie Pan dr Ryszard Popek w imieniu Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego udekorował Pana prof. Jerzego Roberta Nowaka międzynarodowym orderem „Polonia Mater Nostra Est" za szczególny wkład w obronę polskości.

   Pan Profesor Nowak rozpoczął wystąpienie od nawiązania do homilii i wyraził życzenie, aby pozostała część hierarchii kościelnej była tak przesiąknięta patriotyzmem jak ksiądz biskup Ryczan, następnie przedstawił zagrożenia wynikające z geopolitycznego położenia Polski oraz zagrożenia wewnętrzne.

   Kolejny prelegent prof. Bogusław Wolniewicz wygłosił odczyt „Patriotyzm kontra neokolonializm"RPN3. W przerwie między wystąpieniami prelegentów a panelem dyskusyjnym grał zespół "Żołnierskie Echa". Następnie miała miejsce dyskusja na temat dobrego przygotowania do wyborów samorządowych. Na zdjęciu ks. prałat Edward Skotnicki prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, który zaapelował do zgromadzonych osób aby śmiało pozyskiwały księży rzymskokatolickich dla sprawy Polski i patriotyzmu. Na końcu spotkania pobłogosławił uczestników zjazdu.

   Szczególne podziękowania należą się Pani Małgorzacie Sołtysiak za profesjonalizm i zaangażowanie w organizację zjazdu (co podkreślało wielu uczestników) we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej, Urzędem Miasta i Urzędem Wojewódzkim w Kielcach.


Dziękujemy licznie zebranym uczestnikom za przybycie!

Źródło: www.klubypatriotyczne.pl


Podziel się
oceń
0
0

Licznik odwiedzin:  275 729  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

O bloogu
Czołem Wielkiej Polsce!

Witamy na bloogu "Kronika Narodowa".
Bloog w swym zamyśle, ma być czysto informacyjny. Znajdziecie tu relacje z inicjatyw/ akcji praktycznie wszystkich środowisk i organizacji szeroko pojętego Obozu Narodowego. Nie zapomnimy jednak o działalności nacjonalistów spoza granic naszego kraju i artykułach oscylujących wokół tematyki ideologiczno – historycznej.
Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi środowiskami narodowymi. Przy czym, z całą stanowczością stwierdzamy, iż nie interesują nas jakiekolwiek antagonizmy organizacyjne... CWP!

Redakcja

ZASADY PRZEDRUKU Z KN: ZASADY PRZEDRUKU - LINK

Kontakt: kronikanarodowa@wp.pl

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 275729

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl