Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 279 015 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

RLN: ZG RLN pozytywnie o udziale w kampanii prezydenckiej

sobota, 10 lipca 2010 20:05


   Wspólne posiedzenie Zarządu Głównego i Prezydium Rady Naczelnej Ruchu Ludowo-Narodowego, z udziałem posła Bogusława Kowalskiego i przewodniczącego RN Wiesława Kosobudzkiego, odbyło się 6 lipca br. w Warszawie i było poświęcone omówieniu prezydenckiej kampanii wyborczej.

   W wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie oceniono zaangażowanie stronnictwa w wybory i udzielenie poparcia Jarosławowi Kaczyńskiemu. Utworzony Chrześcijańsko-Narodowy Społeczny Komitet Poparcia J.Kaczyńskiego był jedynym znaczącym głosem środowisk narodowych w czasie kampanii.

Udział RLN w tej kampanii umocnił współpracę z PiS i w świetle wyników wyborów jest dobrym punktem wyjścia do udziału w tegorocznych wyborach samorządowych i przyszłorocznych parlamentarnych.

W części organizacyjnej m.in. omówiono przygotowania do kongresu RLN oraz przyjęto nowych członków. J.S.

Źródło: Myśl Polska Info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Rada Naczelna RLN:o beatyfikacji, powodzi i wyborach

wtorek, 08 czerwca 2010 8:23


   6 czerwca br. w Warszawie obradowała Rada Naczelna Ruchu Ludowo-Narodowego. Dyskusja poświęcona była udzieleniu poparcia wybranemu kandydatowi w wyborach prezydenckich oraz o bieżących wydarzeniach.

   Wprowadzeniem do dyskusji był referat polityczny wygłoszony przez pos. Bogusława Kowalskiego, przewodniczącego RLN. W podjętych uchwała Rada zajęła stanowisko w sprawie beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, sytuacji powodziowej oraz udzieliła poparcia w wyborach prezydenckich Jarosławowi Kaczyńskiemu. Poniżej publikujemy podjęte uchwały w całości:


Uchwała Rady Naczelnej Ruchu Ludowo-Narodowego
ws. beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszko

Rada Naczelna Ruchu Ludowo-Narodowego, na posiedzeniu dnia 6 czerwca 2010 r., w dniu uroczystości beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszko z wdzięcznością i wzruszeniem dziękuje Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za wyniesienie na ołtarze ks. Jerzego.

Rada Naczelna chyli głowy przed bohaterstwem i męczeństwem błogosławionego ks. Jerzego i łączy się ze wszystkimi Polakami w radości z tego, że błogosławionym został duchowny wywodzący się ze środowiska kształtującego postawy w duchu tradycji ludu i Narodu Polskiego.

Warszawa, 6 czerwca 2010 r.Uchwała Rady Naczelnej Ruchu Ludowo-Narodowego
ws. powodzi

Rada Naczelna Ruchu Ludowo-Narodowego przesyła wszystkim Polakom dotkniętym skutkami powodzi wyrazy głębokiego współczucia i solidarności.

Jednocześnie Rada zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o:

  1. Uruchomienie wszystkich dostępnych środków finansowych w celu pomocy powodzianom.
  2. Przyjęcie w trybie pilnym pakietu ustaw, które umożliwią inwestycje i zabiegi organizacyjne, zapobiegające na przyszłość klęskom żywiołowym lub minimalizującym ich skutki.
  3. Surowe i publiczne rozliczenie osób odpowiedzialnych za skandaliczne zaniedbania, które spowodowały tragedię tysięcy Polaków.

 
Warszawa, 6 czerwca 2010 r.


Uchwała Rady Naczelnej Ruchu Ludowo-Narodowego
ws. wyborów prezydenckich

Rada Naczelna Ruchu Ludowo-Narodowego, wobec zbliżających się wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udziela poparcia kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości - Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Warszawa, 6 czerwca 2010 r.

Źródło: Myśl Polska Info


Podziel się
oceń
0
0

RLN: Czy Ruch Ludowo - Narodowy zaproponuje poparcie J.Kaczyńskiego

poniedziałek, 24 maja 2010 10:21


   6 czerwca br. zbiera się Rada Naczelna Ruchu Ludowo-Narodowego, która zdecyduje o stanowisku stronnictwa w wyborach prezydenckich.

   Przewodniczący RLN poseł Bogusław Kowalski podczas spotkania działaczy narodowych z woj. łódzkiego w Tomaszowie Maz. zapowiedział, że zaproponuje Radzie Naczelnej udzielenie poparcia Jarosławowi Kaczyńskiemu i aktywne włączenie się w jego kampanię wyborczą. Według B.Kowalskiego stanowisko takie uzyskało już akceptację Zarządu Głównego, który upoważnił go do przedstawienia tej rekomendacji Radzie Naczelnej. "Spośród liczących się kandydatów Jarosław Kaczyński jest najbliższy nam programowo i politycznie. Trzeba też docenić jego ostatnie deklaracje wskazujące na to, że wstrząs wywołany tragicznymi wydarzeniami uczynił go politykiem jeszcze bardziej dojrzałym i godnym najwyższego urzędu w państwie. A oddanie całej władzy PO nie byłoby korzystne dla Polski" - powiedział pos. B.Kowalski podczas spotkania w Tomaszowie Maz. Zaznaczył też, że poparcie J.Kaczyńskiego jest naturalną konsekwencją dotychczasowego sojuszu RLN z PiS, przy świadomości wszystkich istniejących różnic ideowo-programowych. 

Zebranie zakończyło się powołaniem lokalnego społecznego komitetu poparcia kandydatury Jarosława Kaczyńskiego złożonego ze znanych działaczy narodowych, katolickich i samorządowych. Koordynatorem komitetu został Zbigniew Tępiński, wiceprzewodniczacy RLN. Informacja o zawiązaniu komitetu oraz apelu o poparciu J.Kaczyńskiego ukazała się w lokalnej prasie.

Pos. B.Kowalski zapowiedział, że podobny komitet zostanie zawiązany w najblizszym czasie na poziomie krajowym. j.s.

Źródło: Mysl Polska Info


Podziel się
oceń
0
0

RLN: Rada Naczelna zdecyduje o poparciu kandydata w wyborach

piątek, 07 maja 2010 6:43


   Zarząd Główny RLN obradujący 5 maja br. w Warszawie pod przewodnictwem posła Bogusława Kowalskiego oraz z udziałem przewodniczącego RN Wiesława Kosobudzkiego, podjął decyzję o pilnym zwołaniu posiedzenia Rady Naczelnej, na którym zapadnie decyzja o stanowisku stronnictwa wobec wyborów prezydenckich.

   Z uwagi na kampanię wyborczą postanowiono też przełożyć obrady Kongresu na wrzesień. Obowiązki sekretarza ZG RLN powierzono Piotrowi Zabornemu. Wakat na tym stanowisku powstał po rezygnacji Jędrzeja Dmowskiego, który na skutek wyjazdu z Warszawy na stałe, nie był w stanie wykonywać tych obowiązków.  j.s.

Źródło: Mysl Polska Info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: RLN wobec Tragedii Smoleńskiej

czwartek, 15 kwietnia 2010 22:08


   Zarząd Główny Ruchu Ludowo-Narodowego zajął oficjalne stanowisko wobec Tragedii Smoleńskiej. Treść oświa- dczenia publikujemy w całości:


 Warszawa, 15 kwietnia 2010 r.

 Oświadczenie Zarządu Głównego
 Ruchu Ludowo-Narodowego

 Ruch Ludowo-Narodowy z głębokim żalem i smutkiem przyjął wiadomość   o wstrząsającej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i osób Mu towarzyszących.

 To olbrzymia tragedia. W jednej katastrofie zginęła Głowa Państwa, główni dowódcy wojskowi, szefowie wielu ważnych instytucji i politycy ze wszystkich klubów parlamentarnych. Ten dramat, bez precedensu w historii, będzie miał wielkie konsekwencje dla naszej Ojczyzny. Teraz najważniejsze to opłakać ofiary, ukorzyć ból, zachować sprawność funkcjonowania państwa i dokładnie ustalić co się stało w Smoleńsku. Potem przyjdzie czas na refleksję nad tym co się wydarzyło. Polska jest ciągle ciężko doświadczana.

W tej katastrofie zginęli ludzie na co dzień bardzo podzieleni historią, polityką, światopoglądem i wyznaniem. Jednak wsiedli do tego samego samolotu i śmierć ich połączyła. Dla Polski partyjnej, skłóconej, pogrążonej w małych, bieżących walkach to wydarzenie symboliczne. Być może ostrzeżenie, że sprawy Ojczyzny trzeba prowadzić inaczej.

 Za Zarząd RL-N
Przewodniczący 
Bogusław Kowalski

Źródło: Myśl Polska Info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Kongres RLN będzie kongresem zjednoczeniowym

poniedziałek, 22 marca 2010 8:02


   W niedzielę 21 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja programowa Ruchu Ludowo-Narodowego. Głównym punktem była dyskusja nad linią programową i polityczną stronnictwa w przeddzień kongresu. Omówiono zakres dokumentów, które mają być przygotowane pod obrady najwyższej władzy w partii. Nowa wersja deklaracji ideowo-programowej będzie miała syntetyczny  kształt uwzględniający główne postulaty dotyczące polityki gospodarczej,  społecznej, ustrojowej i zagranicznej.


RLN decyzję o poparciu kandydata w wyborach prezydenckich podejmie po kongresie, gdy znane będą już oficjalnie zgłoszone kandydatury.  Również stanowisko w sprawie udziału w wyborach samorządowych będzie podjęte w odpowiednim czasie. Ze względu na bliskość terminów obu elekcji działacze Ruchu zgromadzeni na konferencji skłaniali się ku łącznemu rozpatrywaniu tych spraw.


Na konferencji dyskutowano też stan rozmów z innymi środowiskami politycznymi. Uczestnicy poparli działania władz RLN zmierzające ku połączeniu się z innymi grupami i nadaniu kongresowi charakteru zjednoczeniowego.  Omawiano także sprawy organizacyjne i finansowe.


Obrady prowadził Wiesław Kosobudzki, przewodniczący Rady Naczelnej RLN. Głos zabierali m.in. poseł Bogusław Kowalski, przewodniczący RLN, Tadeusz Dębicki i Krzysztof Filipek, wiceprzewodniczący - posłowie poprzedniej kadencji Sejmu, dr Krystyn Bernatowicz, dr Marek Czyrka, Janusz Sperka, dr Mira Modelska.


Źródło:
RLN/ Myśl Polska Info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Konferencja programowo-organizacyjna Ruchu Ludowo-Narodowego

sobota, 20 marca 2010 14:39


   W niedzielę 21 marca br. w Warszawie odbędzie się konferencja programowo-organizacyjna Ruchu Ludowo-Narodowego. Jej celem jest przygotowanie stronnictwa do kongresu.
 
  W części programowej przewidziane są wystąpienia pos. Bogusława Kowalskiego, Tadeusza Dębickiego, dr Krystyna Bernatowicza, dr Wacława Szymonika, dr Andrzeja Czyrki i red. Macieja Motasa. W części organizacyjnej omówione zostaną kwestie dotyczące finansów, budowy struktur terenowych, obiegu informacji wewnętrznej, pracy biura krajowego i organizacji samego kongresu.

Obrady prowadzić będzie Wiesław Kosobudzki, przewodniczący Rady Naczelnej RLN. j.s.

Źródło: Myśl Polska Info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Kresowiacy popierają posła Bogusława Kowalskiego

wtorek, 16 lutego 2010 8:13


   Środowiska kresowe zbierają podpisy pod listem podziękowania i poparcia dla pos. Bogusława Kowa- lskiego w związku z jego interpelacją. Całość listu jest dostępna na stronie ks.Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Tam też znajduje się informacja, jak złożyć podpis z własnym poparciem. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty tego wystąpienia:

   „Interpelacja poselska do premiera Donalda Tuska w sprawie gloryfikacji Bandery i UPA ma ogromne znaczenie moralne i prawne. Zamieściłem ją pod linkiem: LINK

 

Jej autor, poseł Bogusław Kowalski winien dostać od rodzin pomordowanych i ich przyjaciół mocne wspracie, gdyż Tusk będzie starał się całą sprawę zbagatelizować i wyciszyć.

Pod poniższym listem może się podpisać każdy. Podpis trzeba wysłać na mój e-mail: tadeusz@isakowicz.pl

 

Szanowny Pan

Bogusław Kowalski

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                       

Wielce  Szanowny Panie Pośle,

 

w imieniu środowisk kresowych bardzo dziękujemy Panu za podjęcie niezmiernie cennej i potrzebnej inicjatywy, jaką było wystąpienie z interpelacją w sprawie braku reakcji Rządu Polski na narastanie zjawiska antypolonizmu na Ukrainie w postaci gloryfikacji OUN-UPA i jej przywódców. Całkowicie podzielamy Pana pogląd, że na skutek nieodpowiedzialnej polityki naszych władz państwowych do dzisiaj nie osądzono i nie rozliczono aktów ludobójstwa dokonanego przez wymienione tu szowinistyczne organizacje na obywatelach II RP narodowości polskiej, żydowskiej, ormiańskiej, czeskiej, a także ukraińskiej. Podpisujemy się również pod wyrażonym przez Pana poglądem, że władze naszego państwa, stosując podwójną miarę w artykułowaniu problemów historycznych wobec Niemców i Rosjan z jednej strony, a Ukraińców z drugiej, przyczyniają się do tego, że cała  nasza polityka jest niewiarygodna i niepoważna, a przez to - nieskuteczna.


Wdzięczni jesteśmy, że w swojej interpelacji postawił Pan pytania zarówno dotyczące tego, jakie działania na forum wewnętrznym i na płaszczyźnie międzynarodowej zamierza podjąć Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, aby przeciwdziałać heroizowaniu organizacji OUN i UPA oraz gloryfikowaniu jej przywódców, jak też tego, jakie działania podejmuje polski wymiar sprawiedliwości, aby  doprowadzić do osądzenia i skazania winnych ludobójstwa na Kresach II RP.


Z uwagą będziemy śledzić losy sformułowanej przez Pana interpelacji. Wierzymy, że polski Rząd i polski Parlament zechcą odważnie i bezkompromisowo zmierzyć się z problemami, które stały się jej przedmiotem. Będziemy zobowiązani za informowanie nas o wszelkich reakcjach i odpowiedziach, z jakimi spotkają się Pana zapytania. Reakcje te traktować będziemy jako miarę dojrzałości politycznej oraz miarę patriotyzmu osób, które polskie społeczeństwo obdarzyło najwyższym zaufaniem.

(...) 

Z poważaniem 


Ewa Siemaszko, badacz ludobójstwa na Wołyniu

Jan Skalski, Światowy Kongres Kresowian 

Dr hab. Leszek Jazownik, prof. Uniwersytetu Zielogórskiego 

Dr hab.. Bogusław Paż, Uniwersytet Wrocławski 

Dr Lucyna Kulińska, historyk, politolog

Henryk Bajewicz, Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień" 

Wojciech Orłowski, Stowarzyszenie Kresowe „Huta Pieniacka" 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce południowej

Sulimir Żuk, świadek ludobójstwa dokonanego przez UPA w Hucie Pieniackiej

Radosława Ogonowska, Gdynia

Piotr Szelagowski, Towarzystwo Miłośników Wołynia i Krzemieńca w Poznaniu

Płk Łukasz Kuźmicz

.

Płk Jan Niewiński, obrońca wsi Rybcza na Wołyniu

Iwona Kopańska-Konon, badacz ludobójstwa na Kresach

Wiesław Tokarczuk, Kraków

Stanisław Srokowski, pisarz, Wrocław

Jacek Marczyński, Warszawa

dr inż Krzysztof Borowiak z Poznania

Witold Listowski, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Kędzierzynie-Kożlu

Liliana Borodziuk, Malbork

Arkadiusz Miazga, potomek pomordowanych Kresowian

Bogumiła Zadworna, lwowianka, Wrocław

Zdzisław Gębołyś, Sosnowiec

Sławomir Trela, Jaworzno

Piotr Gaglik, Wrocław

Krzysztof Martyniak, Porąbka

Damian Maziarz, Łęczna

Józef Śliwiński

Wojciech Kowalczyk, Kielce

Irena Gronowska, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Henryk Dzięcioł, Bardo

Stanisława Winiarczyk, potomek pomordowanych przez UPA

Andrzej Tokarczuk, Hrubieszów

Jarosław Żuk, Warszawa

Andrzej Marszałkowski, Warszawa

Lucjan Wątor, Limanowa

Janina Gątnicka c.Jana Jakimowskiego, zamordowanego bestialsko przez bojówkę OUN-UPA w 1944 i spalonego wraz z rodzicami i niepełnosprawnym rodzeństwem w okol.Krystynopola;

Stanisław Gątnicki  z Niemiorowa, w.Lwowskie, nieletni świadek ludobójstwa OUN-UPA, w tym rozstrzelania całej rodziny Komendanta Policji wraz z małymi dziećmi;

 Robert Gątnicki, zam.Lublin

 Joanna Wójcik-Gątnicka zam.Lublin

 Robert J.Gatnicki zam.Londyn

 Mateusz Gątnicki zam.Lublin

 Michał Gątnicki zam.Lublin

.

Leszek Stojanowski-Han, doktorant KUL


Podpisy innych organizacji będą zamieszczane sukcesywnie.  


Źródło:
isakowicz.pl/ Myśl Polska Info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Debata konstytucyjna w „Myśli Polskiej"

czwartek, 14 stycznia 2010 16:28


   W siedzibie „Myśli Polskiej" odbyła się debata redakcyjna na temat zmian w Konstytucji. Uczestniczyli w niej: dr Krystyn Bernatowicz (wiceprzewo- dniczący RLN), dr Dariusz Grabowski (b. eurodeputowany), red. Jan Maria Jackowski, Bogusław Kowalski (poseł na Sejm RP, przewodniczący RLN), red. Stanisław Michalkiewicz i red. Zbigniew Lipiński, który w imieniu redakcji „MP" prowadził dyskusję.

Uczestnicy uważali, że najwłaściwsza byłaby zmiana całej Konstytucji i napisanie jej od nowa. Ale biorąc pod uwagę realia polityczne trzeba dążyć ewolucyjnie do poprawy najgorszych zapisów i uzupełnienia braków. Za najważniejsze obszary zmian dyskutanci wskazali: reformę systemu demokratycznego z jednoznacznym określeniem, kto sprawuje władzę wykonawczą oraz uregulowanie kwestii relacji z Unią Europejską po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Zapis całości dyskusji ukaże się w wydaniu papierowym „Myśli Polskiej" w lutym br. Zapraszamy do lektury! Redakcja „MP"

Źródło:
myslpolska.info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: UPR otwarta na współpracę z WMO Macieja Eckardta

sobota, 09 stycznia 2010 13:19

 

Unia Polityki Realnej z dużą satysfakcją przyjęła pojawienie się na scenie samorządowej organizacji Wspólnota Małych Ojczyzn. Jak podkreśla jej lider pan Maciej Eckardt Wspólnota to stowarzyszenie, które nie organizuje się przeciw partiom politycznym, ale obok nich.

- Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą organizacją samorządową, która ma pozytywny stosunek do naszych postulatów programowych. Tym bardziej, że jednym z fundamentów idei UPR jest znaczna decentralizacja państwa oraz oddanie w ręce samorządów tych spraw o których dziś decyduje Warszawa a które z powodzeniem mogą być realizowane na szczeblu samorządu - powiedziała Magdalena Kocik (UPR).

Źródło: za upr.org.pl: Konserwatyzm.pl


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Wspólnota Małych Ojczyzn czyli karawana jedzie dalej

piątek, 08 stycznia 2010 17:02

Sporo hałasu wywołała ostatnio w polskich mediach Wspólnota Małych Ojczyzn. Skromne stowarzyszenie zrodzone na ziemi kujawsko-pomorskiej wzbudziło zainteresowanie niewspółmierne w stosunku do jego znaczenia. Począwszy od TVN i publicznego radia, po redakcje dzienników, tygodników i portali , a na redakcjach gazet regionalnych kończąc, wszyscy informowali o konkurencji, jaką nowe stowarzyszenie ma stanowić dla PiS-u. Ponoć z inspiracji ojca Rydzyka. Jako prezes wzmiankowanego stowarzyszenia, wiem - że tak powiem, z pierwszej ręki - iż nie jest to prawda, ale co począć - media wiedzą swoje.

Momentalnie Wspólnota Małych Ojczyzn otrzymała siarczyste kuksańce od ruchliwego, acz niewyśrubowanego intelektualnie posła PiS Joachima Brudzińskiego, który od razu uznał Wspólnotę za inicjatywę niepoważną, przyrównując jej znaczenie do... partii łysych. Ot, przyganiał kocioł garnkowi, chciałoby się rzecz, zerkając na zadziorność owłosienia pana posła. Ale mamy w końcu wolność słowa, więc każdy może wygadywać, co mu skromny umysł na język zapoda. Od razu też odnalazł się poseł Zbigniew Girzyński, alergicznie informując świat, że ze Wspólnotą nie chce mieć nic wspólnego, bo ona żadnego poparcia Ojca Rydzyka na pewno nie dostanie i żadnych podpisów pod swoimi listami nie zbierze.


Co to jest ta Wspólnota Małych Ojczyzn, że wywołuje tak wściekłą reakcję? Ki czort tu działa, że pianę solidarnie toczą prominentni przedstawiciele PiS-u, a także LPR-u? Dlaczego obiektem ataku staje się skromna grupa ludzi, którzy nie są na żadnym świeczniku, nie są posłami, nie korzystają z partyjnych pieniędzy, a co najwyżej pełnią funkcje radnych? Dlaczego potężny Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości kpi i szydzi z niewielkiej w końcu grupy ludzi, którzy postanowili się zorganizować? Co takiego ma w sobie Wspólnota Małych Ojczyzn, że wzbudza tyle obaw?


No właśnie, co? Ano to, czego jej krytycy nie mają - wolność, świeżość, pomysłowość i nowych, przychodzących do niej ludzi. Jak na początek, to w zupełności wystarczy. Zapraszam na naszą stronę internetową www.ojczyzny.pl, a także, jeśli ktoś jest zainteresowany, do wzięcia udziału w naszej ankiecie. Zapraszam także do współpracy.


Zobacz również:
PAP o Wspólnocie Małych Ojczyzn
W Radiu PiK o Wspólnocie Małych Ojczyzn

Źródło: eckardt.pl


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: PiS ma problem - o. Rydzyk poprze inną partię?

wtorek, 05 stycznia 2010 10:01

   Partii Jarosława Kaczyńskiego wyrósł konkurent - Wspólnota Małych Ojczyzn. Założyli ją politycy blisko związani z Radiem Maryja - pisze "Rzeczpospolita". 

  Mogą oni liczyć na poparcie ojca Tadeusza Rydzyka w wyborach samorządowych, uważają informatorzy "Rz" z kręgów toruńskiej rozgłośni. Na czele stowarzyszenia stanął Maciej Eckardt, którego PiS odwołał 21 grudnia 2009 r. z funkcji wicemarszałka sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Przed wyborami samorządowymi w 2006 r. władze tej partii skreśliły go też z list wyborczych. 

Stowarzyszenie zapowiada samodzielny start w wyborach samorządowych. - Nie wykluczamy też rozmów z PiS na temat współpracy, ale nie zgodzimy się być przystawką - podkreśla Eckardt. (pp)

Źródło: wp.pl

Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Poseł Bogusław Kowalski odwiedził głodujących kolejarzy

sobota, 19 grudnia 2009 9:53

 
   Od 14 grudnia br. 10-cio osobowa grupa kolejarzy ze związku zawodowego „Solidarność" w spółce Przewozy Regionalne prowadzi protest głodowy. Domagają się wstrzymania zwolnień grupowych w przedsiębiorstwie rozpoczętych bez jakiegokolwiek planu restrukturyzacji. Kolejne postulaty to przestrzeganie wcześniej zawartych umów oraz podpisanie paktu gwarancji pracowniczych. Ponieważ przez ponad rok władze spółki oraz przedstawiciele nowych właścicieli - samorządów wojewódzkich, zdomi- nowanych przez PO, nie podjęli z reprezentantami prawie 16 tys. załogi żadnych rozmów zdecydowano podjąć radykalniejsze formy protestu. Na 21 grudnia br. kolejarska „Solidarność" zapowiedziała blokadę jednego z węzłów kolejowych. Jeśli to pozostanie bez reakcji będzie dalsza eskalacja protestu.

   Od początku protestu nikt z władz nie nawiązał kontaktu z protestującymi. W piątek odwiedziła ich grupa czterech posłów z komisji infrastruktury należący do klubu PiS z byłym wiceministrem transportu, posłem Bogusławem Kowalskim (RLN/ PiS) na czele.
 
   Podczas spotkania poseł B. Kowalski stwierdził, że rząd przy usamorządowieniu Przewozów Regionalnych popełnił cztery błędy: 1/ nie oddłużył w całości spółki, skoro przekazano ponad 2,4 mld zl za stare długi, należało dołożyć jeszcze 300 mln zł i przekazać samorządom przewoźnika z czystym kontem, teraz zaległe długi próbuje się spłacać kosztem załogi; 2/ nie przyjęto żadnego planu restrukturyzacji, który określałby jaka jest przyszłość firmy; 3/ nie uzgodniono ze związkami pakietu gwarancji pracowniczych, co od samego początku skazuje spółkę na ostry wewnętrzny spór społeczny; 4/ zabrano z Przewozów Regionalnych połączenia międzywojewódzkie, czym znacznie osłabiono je ekonomicznie.

   Powiedział, że jak sam tworzył Koleje Mazowieckie do takich błędów nie dopuścił. Uzgodnienia z załogą były podstawą całego procesu koniecznych przekształceń. Pozyskanie dla zmian pracowników było gwarancją dalszych sukcesów.

   Pos. B. Kowalski oświadczył, że wobec tego protest kolejarzy jest w pełni uzasadniony i należy udzielić mu wsparcia. W najbliższym czasie zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie komisji infrastruktury. Jeśli ono nie zmusi rządu do działania, to będzie żądanie złożenia przez rząd informacji na ten temat przed całym Sejmem.

   Pos. B. Kowalski zaznaczył, że na temat złych zjawisk zachodzących w Przewozach Regionalnych mówił już wcześniej w wystąpieniach sejmowych. Rząd jednak pozostawał na to głuchy i ta bierność doprowadziła do tak dramatycznych form protestu.

Te informacje przekazał następnie na konferencji prasowej w Sejmie. j.s.

Źródło:
myslpolska.info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Pos. Bogusław Kowalski o propozycji dopuszczenia w Polsce żywności genetycznie modyfikowanej (GMO)

niedziela, 13 grudnia 2009 18:36

   Grupa organizacji ekologicznych, rolniczych i samorządów terytorialnych prowadzi akcję sprzeciwu wobec prób prawnej legalizacji wprowadzenia do Polski genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO), czyli inaczej mówiąc genetycznie modyfikowanej żywności.

   W tym celu zawiązały Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi. Prowadząc akcję informowania posłów i senatorów o skutkach dopuszczenia GMO zwróciła się o odpowiedź na kilka pytań, takich samych dla wszystkich parlamentarzystów. Odpowiedzi na nie udzielił pos. Bogusław Kowalski (RLN/ PiS). Publikujemy je poniżej. j.s.


Bogusław Kowalski, poseł na Sejm RP, okręg wyborczy Siedlce-Ostrołęka


Odpowiedzi na pytania ws GMO


1. Czy Pani/Pana zdaniem szansą polskiego rolnictwa i przetwórstwa jest:
a) produkcja wysokiej jakości żywności metodami tradycyjnymi i ekologicznymi?
b) produkcja niezdrowej żywności z użyciem GMO i dużej ilości środków chemicznych?

Przyszłość polskiego rolnictwa leży w produkowaniu zdrowej i czystej żywności. W czasach, gdy rośnie świadomość zamożnych społeczeństw zachodnich o zagrożeniach płynących z korzystania z żywności produkowanej na chemii, polskie rolnictwo powinno wykorzystać swój naturalny charakter. To co uważano do tej pory za element zacofania, czyli dużo mniejsze wykorzystanie nawozów sztucznych i środków chemicznych, może być teraz naszym wielkim atutem.

2. Czy popiera Pan/Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO
i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Tak popieram takie stanowisko. W swojej poprzedniej pracy na stanowisku wicemarszałka woj. Mazowieckiego m.in. odpowiedzialnego za rozwój obszarów wiejskich (w latach 2002-2005) intensywnie rozwijałem program rolnictwa ekologicznego na Mazowszu, wprowadziłem Mazowsze i inne województwa na targi rolnictwa ekologicznego w Norymberdze - Biofach i byłem inicjatorem przyjęcia przez sejmik woj. Mazowieckiego uchwały sprzeciwiającej się GMO.

3. Czy jest Pani/Pan świadoma/y, że we wszystkich krajach, w których dopuszczono uprawy GMO nastąpiło
zanieczyszczenie upraw tradycyjnych i ekologicznych pomimo stosowania odległości między tymi uprawami
zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Tak, jestem tego świadomy. Wiedza ta była impulsem do działań podjętych przeze mnie i opisanych w odpowiedzi wcześniejszej.

4. Czy popiera Pani/Pan ideę całkowitego zakazu na uprawy GMO w Polsce w tym szczególnie wprowadzenia
w trybie natychmiastowym zakazu upraw MON810 (idąc za przykładem Francji, Niemiec, Węgier, Austrii,
Luksemburga, Grecji, Włoch)?

Tak, popieram.

5. Czy jest Pani/Pan świadoma/y, że niezależne badania przeprowadzone w czterech różnych krajach
europejskich (Francja, Rosja, Włochy, Austria) wykazały, że szczury i myszy karmione paszą z GMO miały
poważne zmiany w komórkach wątroby, trzustki i jąder a w drugim - trzecim pokoleniu stawały się
bezpłodne?

Tak, wiem o tym. To istotny argument przeciw upowszechnianiu GMO.

6. Czy poprze Pani/ Pan odrzucenie projektu nowej ustawy o GMO, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy
GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami
tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodna z Konstytucją RP?

Tak, popieram odrzucenie tej ustawy ze względów merytorycznych. Poza tym jeśli jest niezgodna z Konstytucją RP nie może być przyjęta ze względów formalnych.

7. Czy jest Pani/Pan gotowa/y wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?
Nie. GMO jest szkodliwe dla człowieka i środowiska.

Źródło: myslpolska.info


Podziel się
oceń
0
0

RL-N: Bogusław Kowalski na Zjeżdzie USOPAŁ: „Kościół, Naród i Państwo podstawą naszej tożsamości"

niedziela, 06 grudnia 2009 13:22

 

   W  Punta  del  Este w Urugwaju zakończyły się obrady XV Walnego Zebrania Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAL), którym przewodniczył prezes Jan Kobylański. Spośród zaproszonych gości głos zabrali m.in.: senatorowie Czesław Ryszka i Waldemar Kraska oraz prof. Zdzisław Ryn, prof. Jerzy Robert Nowak. O. Grzegorz Moj z Radia Maryja odczytał list od o.dr Tadeusz Rydzyka. Wśród wielu nadesłanych i odczytanych listów było też pismo od Prezydenta Urugwaju.

   Natomiast poseł Bogusław Kowalski, członek sejmowej komisji spraw zagranicznych (Prezes Ruchu Ludowo-Narodowego - red. KN), w swoim wystąpieniu nawiązał do składania wieńców pod pomnikiem Jana Pawła II w centrum Montevideo, co nastąpiło na otwarciu zebrania, oraz do słów z homilii ordynariusza diecezji Maldonado, bpa Rudolfa Wirtza, skierowanych do uczestników zebrania podczas Mszy św. inaugurującej obrady. Bp Wirtz, z pochodzenia Niemiec, zaznaczył bowiem, że polskość ściśle wiąże się z katolicyzmem. Odnosząc się do tych dwóch faktów pos. B. Kowalski przypomniał pracę Romana Dmowskiego „Kościół, Naród i Państwo" i myśl tam sformułowaną: „katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale stanowi jej istotę". Jego zdaniem tytuł tej pracy to słowa-symbole. Triada tych trzech pojęć zawiera w sobie program ideowy dla Polaków w kraju i zagranicą ciągle aktualny. Szczególnie teraz gdy po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego zacieśniająca się integracja europejska na polu polityczno-ideowym stanowi wyzwanie zarówno dla pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej, jak i dla katolicyzmu. Widać te problemy wyraźnie po sposobie wyboru nowych władz UE, jak i wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie krzyży. Te dwa wydarzenia mają ścisły związek. Również za granicą tożsamość Polaków jest ściśle powiązana z katolicyzmem.

   Pos. Kowalski odniósł się również do procesu jaki wytoczył prezes Jan Kobylański szesnastu osobom ze świata polityki i mediów, które nieprawdziwie pomawiały go. Proces ten był bardzo ważny, gdyż powstrzymał falę agresji przeciw prezesowi Kobylańskiemu i USOPAŁ. Jego rozstrzygnięcie jest też bardzo istotne dla kształtu demokracji w Polsce w przyszłości. Omówił też działania jakie podjął wspólnie z senatorami w sprawie tzw. „czarnej listy". Zaproponował, aby w tej kwestii uczestnicy zjazdu skierowali list do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, co zostało przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie obrad została odprawiona Msza św. przez nuncjusza apostolskiego w Urugwaju abpa Anselmo Guido Pecorari. j.s.

Źródło:
myslpolska.info


Podziel się
oceń
0
0

Licznik odwiedzin:  275 733  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

O bloogu
Czołem Wielkiej Polsce!

Witamy na bloogu "Kronika Narodowa".
Bloog w swym zamyśle, ma być czysto informacyjny. Znajdziecie tu relacje z inicjatyw/ akcji praktycznie wszystkich środowisk i organizacji szeroko pojętego Obozu Narodowego. Nie zapomnimy jednak o działalności nacjonalistów spoza granic naszego kraju i artykułach oscylujących wokół tematyki ideologiczno – historycznej.
Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi środowiskami narodowymi. Przy czym, z całą stanowczością stwierdzamy, iż nie interesują nas jakiekolwiek antagonizmy organizacyjne... CWP!

Redakcja

ZASADY PRZEDRUKU Z KN: ZASADY PRZEDRUKU - LINK

Kontakt: kronikanarodowa@wp.pl

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 275733

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl